Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Přerušení topné sezóny 2021/2022

teplo_pohoda

 

Vzhledem k současnému vývoji venkovních teplot, dojde od úterý 10. května 2022 k přerušení dodávek tepla.

Do odběrných míst, ve kterých je instalovaná objektová předávací stanice tepla (OPS), jsme připraveni dodávat teplo na základě Vašeho písemného požadavku nejen v období tohoto přerušení dodávek, ale i po ukončení topné sezóny – otopného období ( tj. od 1.6. do 31.8.2022).

 

Topná sezona (neboli otopné období) trvá od 1. září do 31. května následujícího roku.

Pravidla pro vytápění stanovuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. uvádí, že dodávky tepla v otopném období jsou zahájeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v dané lokalitě poklesne pod +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících, a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty v dalším dni.

Obdobně, dodávky tepla jsou přerušenypokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty ani pro další den.

K ukončení, nebo přerušení vytápění v otopném období dochází tehdy, je-li průměrná denní teplota venkovního vzduchu v dané lokalitě nad hodnotou +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Vytápění je obnoveno v okamžiku, kdy opětovně dojde k poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 °C.

 

Odstávka

Topná sezóna je dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. od úterý 31. května 2022 oficiálně ukončena. Po tomto datu bude teplárna dodávat pouze teplou vodu.

 

 

 

 

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

banner_mvv_online

Jak se k nám dostanete?

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS

mvv-news-2022-04-banner