Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Vize chytré Q.City

Chytrá energie pro bytový komplex Q.City je součástí širší technologické Vize chytrý dům, která přináší elektřinu přímo z vaší čtvrti, s garancí výhodné ceny a přehledem aktuální spotřeby.

grafika

 CTZ tak vychází vstříc požadavkům zákazníků, kterým usnadňuje každodenní život pomocí technologických inovací. Připravuje projekty zaměřené na modernizaci a energetické úspory. Projekt „Vize chytré Q.City“ je jedním z nich.

grafika2K výrobě energií pro Q.City se využívá kogenerační jednotka, vybudovaná přímo v místě nové výstavby. Jednotka vyrábí nejen elektřinu, ale současně i teplo, které je dále využito pro vytápění. Díky kogeneraci, tedy kombinované výrobě elektřiny a tepla, se ušetří přes 20 % paliva a tím se významně snižují emise znečišťujících látek v okolí, především CO2 a SO2. Výroba elektřiny ze zemního plynu kogeneračním způsobem je šetrná vůči životnímu prostředí a nemá žádné negativní dopady na své bezprostřední okolí.

Jednotka je napojena na dispečink společnosti CTZ s nepřetržitým provozem 24 hodin.

CTZ vybudovala nejenom část rozvodů, ale vybavila každý z bytových domů výměníkovou stanicí, jejíž provoz kompletně zajišťuje. Majitelé bytů si tak ušetří komplikace a výdaje spojené s údržbou a revizemi nebo budoucí výměnou technologie, jako je tomu například u domovních kotelen.

Obyvatelé Q.City mohou díky spolupráci ST development a CTZ řešit všechny své záležitosti ohledně energetických služeb u jednoho lokálního dodavatele.

Odstávka

Topná sezóna je dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. od úterý 31. května 2022 oficiálně ukončena. Po tomto datu bude teplárna dodávat pouze teplou vodu.

 

 

 

 

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

banner_mvv_online

Jak se k nám dostanete?

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS

mvv-news-2022-04-banner