Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

CTZ s.r.o. zásobuje tepelnou energií domácnosti, průmyslové subjekty i odběratele z terciární sféry na území města Uherské Hradiště již od roku 1966. Od roku 2009 je společnost také výrobcem elektrické energie, která je vyráběna pomocí parní protitlaké turbíny.

Více informací

Na Slováckém létu 2018 přálo počasí sportovcům i kapelám

24. 7. 2018

Společnost CTZ byla partnerem akce Slovácké léto 2018, která je sportovně kulturní událostí s bohatým doprovodným programem a tradičně se odehrává na začátku letních prázdnin přímo v historickém centru Uherského Hradiště. Pořadatelé na náměstí navezli 250 tun písku, na němž proběhlo hned několik sportovních turnajů. Kromě plážové házené, plážového fotbalu nebo pétanque to byl především beachvolejbal. Finále v přímém přenosu zprostředkovala divákům ČT sport.

Hned v první den festivalu předali organizátoři šeky v celkové hodnotě 50 tisíc Kč z Benefice Slováckého léta a to Diakonii ČCE – středisku CESTA Uherské Hradiště (20 000,- Kč), Domovu pro osoby se zdravotním postižením Medlovice (20 000,- Kč) a Uherskohradišťské nemocnici (10 000,- Kč). Zároveň představili nový benefiční projekt Úsměv pro Tebe.

V letošním X. ročníku pořadatelé do programu zařadili novinky, které se setkaly s výborným ohlasem. Byl to dětský den s kouzelníkem a Sběrnými surovinami UH, který Slovácké léto zahájil. Závod Strongmanů, kde 14 siláků předvádělo poutavé disciplíny, běžecký půlmaraton s názvem Žhavá 21 a divácky atraktivní boxerská exhibice. Zábavné doprovodné programy mohli diváci navštívit na Jezuitské koleji a v Redutě.

Jsme rádi, že jsme byli při tom – podpořili jsme dobrou věc a pomohli potřebným.

 SL2018_Boxing_Night_Kateřina_Nosková_2

Vážení odběratelé,

7. 7. 2018

ve dnech 3. – 6. 9. 2018 bude v níže uvedených lokalitách a objektech probíhat odstávka teplé vody, z důvodu výměny opotřebovaných kulových uzávěrů v bytových domech. Jde o rozsáhlou a technologicky náročnou akci, při níž nebude bohužel možné zabezpečit dodávky tepla náhradními zdroji.

Cílem teplárny je přichystat se na další topnou sezonu a předejít tak možným havarijním stavům v zimním období, abychom mohli zabezpečit spolehlivé dodávky tepla a teplé vody i v další topné sezóně.

Předem se omlouváme za možné komplikace a děkujeme za pochopení.

Technologická odstávka se bude týkat těchto objektů a ulic:

Objekty: Kaufland, Sportoviště města, Zimní stadion, Sportovní hala, 1. FC (fotbalový stadion), Aquapark, ZŠ Sportovní 777, kino Hvězda, kino Mír, TESCO, Klub kultury (včetně Reduty, vinárny, a Jezuitská koleje), Víceúčelový dům Hradební (šestka), ZŠ UNESCO Hradební, Forschner, Schlote, Deokork.

Ulice: Města Mayen, Pastýrna, Slovácká, Studentské náměstí, Zelené náměstí, Štefánikova, Na Rybníku, 28. Října, Kollárova, Svatováclavská, Šafaříkova, Mánesova, náměstí Republiky, Průmyslová, Pod Svahy, maršála Malinovského.

Fandíme sportujícím dětem

15. 6. 2018

Již třetím rokem je společnost CTZ partnerem Sportovních a olympijských her dětí MŠ, s mezinárodní účastí, které probíhají na atletickém stadionu v Uherském Hradišti.

Celkem 120 dětí, z 20 mateřských škol, soutěží v běhu na 30 m, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem. Stejně jako na opravdových olympijských hrách i zde, se při zahájení zapaloval olympijský oheň a vypouštěly holubice míru. Podmračená obloha zaujetí a soutěživost dětí nijak neovlivnila. Všechny s velkým nasazením bojovaly o svoji první medaili v životě.

Společnost CTZ na akci zapůjčila skákací hrad, na kterém nadšené děti dováděly v přestávkách mezi jednotlivými soutěžemi.

sportovni_hry_MŠ_II

Pomoc dotekem

15. 6. 2018

Těch, kteří potřebují pomoc, je kolem nás stále dost. Ti, kteří mohou pomoci, jsou tady také.

Proto jsme se rozhodli, že pomůžeme obě dvě skupiny propojit. Společnost CTZ podpořila konání benefičního koncertu, jehož výtěžek bude věnován canisterapeutické organizaci Cantes, která pomáhá handicapovaným a má působnost v našem regionu.

Benefiční koncert „Pomoc dotekem“ se uskutečnil na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti a všechny účinkující kapely vystoupily bez nároku na honorář. Během odpoledne probíhaly ukázky práce se psy a canisterapie.

Topná sezóna ukončena

5. 6. 2018

Společnost CTZ oznamuje svým zákazníkům, že byla oficiálně ukončena centrální dodávka tepelné energie pro vytápění na území města Uherské Hradiště, v souladu s vyhláškou ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb.

Dle citované vyhlášky topné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Vytápění se ukončí v topném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě naroste nad +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty pod +13 °C pro následující dny.

Dodávka tepla byla dne 16.4. 2018 přerušena a od 31. května je topná sezona oficiálně ukončena.

Pokud dojde, mimo topnou sezonu, k výraznému poklesu teplot, teplárna je připravena zatopit i v průběhu letního období.

V případě individuálních požadavků na přitápění nebo změnu nastavení teplotního diagramu dle tepelných vlastností objektu, kontaktujte, prosím, dispečink –  tel: 605 285 109 (nepřetržitě) nebo napište vedoucímu rozvodů tepla V. Hejdovi, email: zc.vv1542413323m@adj1542413323eh.li1542413323mitsa1542413323lv1542413323, a zc.vv1542413323m@ztc1542413323. Konkrétní požadavky budou posouzeny jednotlivě dle technických a legislativních možností. Je však nezbytné, aby požadavky byly zasílány písemně a to odpovědným zástupcem vytápěného objektu.

Rádi bychom Vám poděkovali za to, že využíváte našich služeb a jste našimi zákazníky.

Vážíme si důvěry, kterou vkládáte do dlouhodobých dodávek tepla a věříme, že jste byli s našimi službami spokojeni.

 

Teplárna CTZ je na plnění přísnějších emisních limitů připravena

14. 5. 2018

Teplárna spaluje palivo s nižším obsahem síry a dosavadní emisní limity oxidů síry (SOx) dodržuje s rezervou. Zároveň se připravuje na plnění budoucích, ještě přísnějších emisních limitů, účinných od 20. prosince 2018.

V měsíci lednu byla dokončena investiční akce „Ekologizace kotelny CTZ s.r.o., Uh. Hradiště“. Technologie pro snížení emisí oxidů síry – tzv. „aditivace“, byla realizována v plném rozsahu a od února 2018 byly zahájeny provozní zkoušky.

„Instalované zařízení chemicky naváže síru na vápník a celá sloučenina je ve formě tuhých zbytků ekologicky likvidována. Tato opatření přinesou snížení emisí síry oproti současnému stavu zhruba o 40 %, protože k jejich zachycení dochází ještě před výstupem spalin do ovzduší“ říká Kamil Ondra, jednatel společnosti. Realizací projektu je teplárna připravena na splnění přísnějších emisních limitů, účinných od 20. prosince 2018 dle Zákona o ochraně ovzduší, což přispěje ke zlepšení životního prostředí na území města.

Projekt „Ekologizace kotelny CTZ s.r.o., Uherské Hradiště“ byl přihlášen do soutěže Projektů  Teplárenského sdružení ČR za rok 2017, kategorie „Snižování emisí znečišťujících látek ovzduší“.

foto_ekologizace_zdroje

Odstávka

V současné době není hlášena odstávka dodávky ani neprobíhá odstraňování poruchy či havárie na výrobním a rozvodném zařízení tepelné energie. Dodávka tepla je realizována dle smluvních parametrů.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink
605 285 109 (nepřetržitě)

Obchodní oddělení
572  552 893

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.