Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Nadšení dětí rozzářilo stadion

14. 6. 2019

IMG_20190604_104408

Jubilejní 25. ročník Sportovních her dětí MŠ se opravdu vydařil. Stadion rozzářilo nejenom sluníčko a pochodeň s olympijským ohněm, ale hlavně nadšení, rozzářené oči a úsměvy dětí.

Na stadionu Dany Zátopkové se soutěžilo ve třech disciplínách – hodu míčkem, běhu na 30 m a skoku z místa. Každou přihlášenou školu, z celkového počtu 20, reprezentovala tři děvčata a tři chlapci. Mezinárodní hry byly organizovány pod záštitou města Uherské Hradiště a zúčastnila se jich jedna škola z maďarského lázeňského města Sárváru a jedna škola ze slovenského města Skalica.

Děti měly bezprostřední radost z toho, že sportují a bylo jim úplně jedno, jestli skončí první, druzí nebo třeba poslední.

Teplárna CTZ na tuto akci zapůjčila skákací atrakci. Soutěžící družstva i nesoutěžící děti v obecenstvu ji přivítaly s nadšením.

 

Benefiční odpoledne s PAHOPEM

3. 6. 2019

Benefiční akce, která se konala na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti, probíhala za přítomnosti místostarosty Ing. Boudy a europoslankyně Ing. Šojdrové. Byl to den plný zábavy, informací, ale i dobrot od místních dodavatelů. V průběhu celého dne bylo možné za hudebního doprovodu místních kapel nakoupit rukodělné výrobky, prohlédnout Asistenční vozidlo, změřit krevní tlak, shlédnout výcvik canisterapeutického psa, případně se zapsat mezi dárce kostní dřeně. Ti, kdo mají rádi vědomostní soutěže, luštili křížovku sestavenou speciálně pro tento den klientem mobilního hospicu.

PAHOP je mobilní hospic, poskytující paliativní péči dospělým i dětským pacientům. Na Uherskohradišťsku funguje od roku 2016 a je to jediná organizace tohoto druhu ve Zlínském kraji. V dnešní moderní civilizované společnosti je nezbytné vnímat téma důstojného odchodu člověka z tohoto světa a paliativní péči jako velmi potřebnou.

Společnost CTZ je podporovatelem organizace PAHOP již několik let.

pahop_reklamni_cedule_3

Topná sezona ukončena

27. 5. 2019

Pokud průměrná denní teplota nesestoupí pod 13 stupňů dva dny po sobě a v těch následujících se neočekává ochlazení – jsou splněny legislativní podmínky pro ukončení topné sezony.

Zlom počasí v podobě ustálené denní teploty pod 13 stupňů Celsia teplárna CTZ v nejbližších dnech neočekává.

Dne 27. 5. 2019 je topná sezona oficiálně ukončena.

Požadujete-li individuální nastavení požadavků na přitápění, zahájení nebo ukončení topné sezony a změnu nastavení teplotního diagramu dle tepelných vlastností objektu, kontaktujte, prosím, dispečink –  tel: 605 285 109 (nepřetržitě) nebo vedoucího rozvodů tepla V. Hejdu, email: zc.vv1580299116m@adj1580299116eh.li1580299116mitsa1580299116lv1580299116, a zc.vv1580299116m@ztc1580299116. Konkrétní požadavky budou posouzeny jednotlivě dle technických a legislativních možností. Je však nezbytné, aby požadavky byly zasílány písemně a to odpovědným zástupcem vytápěného objektu. Na tyto adresy se obracejte i v případě potřeby technické pomoci.  

Energie pro Q.City

17. 4. 2019

Q.City

Obyvatelům nového bytového komplexu Q.City dodává společnost CTZ  jak teplo, tak i chytrou elektrickou energii.

A v čem ona „chytrost“ spočívá? Chytrá energie pro Q.City je součástí širší technologické Vize chytrý dům. Vize vychází z  požadavků zákazníků, kterým chce usnadnit každodenní život pomocí technologických inovací. Pro výrobu energií se využije kogenerační jednotka, vybudovaná přímo v místě nové výstavby. Jednotka vyrábí nejen elektřinu, ale současně i teplo. Na moderních technologiích záleží i v domácnostech, a proto společnost CTZ připravuje projekty, zaměřené na modernizaci a energetické úspory.

Energie, které budou distribuovány do bytových domů, budou vyráběny kogeneračním způsobem. Základ systému tvoří samostatná vysoce účinná kogenerační jednotka (KGJ) vyrábějící elektřinu ze zemního plynu. Při výrobě elektřiny vzniká teplo, které je jako vedlejší produkt dále využito pro vytápění. Výroba elektřiny ze zemního plynu kogeneračním způsobem je šetrná vůči životnímu prostředí a nemá žádné negativní dopady na své bezprostřední okolí. Díky kogeneraci, tedy kombinované výrobě elektřiny a tepla, se ušetří přes 20 % paliva a tím se významně snižují emise znečišťujících látek v okolí, především CO2 a SO2.  Jednotka bude napojena na dispečink společnosti CTZ s nepřetržitým provozem 24 hodin. CTZ vybudovala nejenom část rozvodů, ale vybaví každý z bytových domů výměníkovou stanicí, jejíž provoz bude kompletně zajišťovat. Majitelé bytů si tak ušetří komplikace a výdaje spojené s údržbou a revizemi nebo budoucí výměnou technologie, jako je tomu například u domovních kotelen.

Obyvatelé Q.City budou moct díky spolupráci ST development a CTZ řešit všechny své záležitosti ohledně energetických služeb u jednoho lokálního dodavatele.

Limit pro prašný spad nebyl překročen

16. 4. 2019

Měření_prašnosti_2

V měsíci říjnu 2018 byl ve společnosti CTZ zahájen provoz Mlžné stěny. Výstavba Mlžné stěny i Zelené stěny byla realizována za účelem snížení prašnosti skládky a pro zlepšení životního prostředí především v lokalitě Na Zápovědi. Instalovaná technologie byla během provozu neustále sledována, vyhodnocována a optimalizována.

V průběhu měsíce února a března 2019 společnost realizovala měření prašnosti. Měření prováděl Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most a probíhalo na 3 místech současně. Dvě stanoviště byly za Mlžnou stěnou a jedno v ulici Na Zápovědi. Byly zaznamenávány tyto povětrnostní podmínky – teplota, rychlost a směr větru, srážky a samozřejmě také manipulace na skládce. Z výsledků měření vyplývá, že maximální přípustný depoziční limit pro prašný spad 12,5 g.m-2 nebyl v žádném z měřících míst překročen. Na dvou měřených místech jeho hodnoty dokonce dosahují pouze polovičních hodnot uvedeného limitu. I když je měření pouze informativní dokazuje, že limity pro prašný spad nejsou překračovány.  

Pro názornost je přiložen snímek rozmístění měřících stanovišť a tabulka naměřených hodnot:

Měřící místo              Prašný spad [g.m-2.(30dní)-1]

M1                                    3,7

M2                                  6,0

M3                                   5,4

Měření_prašnosti

Plánujeme nový projekt

9. 4. 2019

dar4

Již mnoho let spolupracuje společnost CTZ se Základní školou a Mateřskou školou Uherské Hradiště, Šafaříkova. Do školy společnost dodává nejenom teplo a teplou vodu, ale pomáhá při organizaci Sportovních her speciálních škol. Ty se konají každoročně na Městském atletickém stadionu.

Společnost CTZ přispívá škole drobnými dárky, které dělají radost, ale i finančním darem. Společně plánujeme i další projekty.

Viz. odkaz na zprávu uveřejněnou na stránkách školy.
Poděkování sponzorům

Odstávka

V současné době neprobíhá žádná odstávka a není hlášená žádná porucha .

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink
605 285 109 (nepřetržitě)

Obchodní oddělení
572  552 893

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.