Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Přijďte nás navštívit

11. 11. 2016

Zveme Vás na Den otevřených dveří v teplárně CTZ. Na několik okamžiků zapomeňte na okolní svět a objevte s námi magický svět tepla.

Navštivte a poznejte spletitý svět budíků, ventilů a trubek, kterými vede teplo až k Vám.

Těšíme se na Vás 8. prosince 2016, od 14 do 18 hodin. Prohlídky se uskuteční každou celou hodinu.

Doprovodný program včetně prezentace elektromobilu Nissan Leaf zajištěn.

 CTZ-pozvanka-Den-otevrenych-dveri-08-12-2016

pozvanka

Teplárna je na topnou sezonu připravena

10. 11. 2016

Zajímá Vás co se dělo v teplárně v letním období? Jaké opravy a údržba během letních měsíců proběhly a co Vám odběratelům přinesou? Přečtete si přiložený článek. Dozvíte si i to, že v tomto období se na pozemcích teplárny nacházel historicky nejmenší objem uhlí.

Zpravodaj-UH-2016-11

Mlžící stěna posílí ochranu ovzduší ve městě

10. 11. 2016

Kvalitnější ovzduší v Uherském Hradišti přinese nová, takzvaná Mlžící stěna, jejíž realizaci teplárna CTZ plánuje. Tento projekt navazuje a doplňuje již zrealizovanou Zelenou stěnu (článek viz níže). Zmíněné řešení celoročně sníží prašnost již v prvopočátku, při manipulaci s uhlím, přímo v místě vzniku a zvýší kvalitu ovzduší v přilehlé obytné části. Oba projekty tak přispějí k dalšímu zlepšení životního prostředí ve městě.

Zpravodaj-UH-2016-9

 

Podporujeme Oblastní charitu

30. 9. 2016

CTZ-podporuje-oblastni-charitu

Oblastní charita Uherské Hradiště je již 25 let stěžejním poskytovatelem sociálních služeb ve Zlínském kraji. Poskytuje poradenství a přímou pomoc lidem v krizi a nouzi. Své služby zaměřené na sociální péči, sociální prevenci a poradenství nabízí v šestnácti obcích Uherskohradišťska. V domácnostech pečuje o sto dvacet osob. V rámci své činnosti pořádá charitativní akce a sbírky na pomoc potřebným.

Své jubileum Oblastní charita oslavila, v měsíci září, řadou kulturních a společenských akcí. Na Masarykově náměstí happeningem s netradiční prezentací charity, charitativním koncertem skupiny „Spirituál kvintet“ v areálu Reduty a sobotní večer vyvrcholil taneční zábavou „Candrbálem pro fajn lidi“.

 

Společnost CTZ s.r.o. dlouhodobě podporuje  sociální činnost Oblastní charity.

Na zahájení topné sezony 2016/2017 je teplárna CTZ připravena

26. 9. 2016

V letních měsících se v teplárně prováděla údržba a plánované opravy technologických zařízení. Také se realizovala opatření, která vedou ke zvýšení jejich účinnosti a životnosti. Tyto projekty a opravy zlepší ovzduší ve městě a odběratelům přinesou vyšší spolehlivost celého systému centrálního zásobování. Teplárna je připravena na novou topnou sezonu 2016/2017.

Kdy začneme topit?

Pro zahájení topné sezony musí být splněny podmínky dané vyhláškou (č. 237/2014 Sb). Tato vyhláška ukládá dodavatelům tepla zahájit vytápění, pokud „průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušné lokalitě poklesne pod +13 °C ve dvou po sobě následujících dnech a pokud podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den“. Podíváme-li se na dlouhodobou předpověď počasí, podmínky dané touto vyhláškou nejspíše nastanou ke konci září.

Lze zahájit topení i dříve?

Topnou sezonu je možné zahájit i dříve, a to na základě písemného požadavku odpovědného zástupce. Tento požadavek na dřívější zahájení nebo ukončení topné sezony zašlete na adresu zc.vv1481176355m@ztc1481176355 a případně v kopii na zc.vv1481176355m@adj1481176355eh.li1481176355mitsa1481176355lv1481176355. Vytápění v konkrétním objektu bude zahájeno ještě před oficiální topnou sezonou.

Dálkové vytápění získalo podporu v Bruselu

20. 9. 2016

V minulém týdnu Evropský parlament schválil strategii EU pro vytápění a chlazení.

Rezoluce zdůrazňuje význam sítí centrálního vytápění jako alternativy k více znečišťujícím systémům individuálních zdrojů. Přebytek tepla, který je z těchto systémů v Evropě k dispozici, překračuje celkovou poptávku po dodávkách tepla ve všech evropských budovách. Evropský parlament také zdůraznil, že přeměna odpadu na energii bude hrát v oblasti vytápění stále důležitou roli, protože alternativou je často skládkování odpadů a používání fosilních paliv. Podle usnesení by odpadní teplo mělo hrát při vytápění mnohem významnější úlohu, než tomu bylo v minulosti. Více informací najdete v tiskové zprávě Teplárenského sdružení ČR.

Odstávka

V současné době není hlášena odstávka dodávky ani neprobíhá odstraňování poruchy či havárie na výrobním a rozvodném zařízení tepelné energie. Dodávka tepla je realizována dle smluvních parametrů.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink
605 285 109 (nepřetržitě)

Obchodní oddělení
572  552 893

Jak se k nám dostanete?

Odběr novinek

Chcete dostávat pravidelné informace?
 

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.