Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Energie pro Q.City

17. 4. 2019

Q.City

Obyvatelům nového bytového komplexu Q.City dodává společnost CTZ  jak teplo, tak i chytrou elektrickou energii.

A v čem ona „chytrost“ spočívá? Chytrá energie pro Q.City je součástí širší technologické Vize chytrý dům. Vize vychází z  požadavků zákazníků, kterým chce usnadnit každodenní život pomocí technologických inovací. Pro výrobu energií se využije kogenerační jednotka, vybudovaná přímo v místě nové výstavby. Jednotka vyrábí nejen elektřinu, ale současně i teplo. Na moderních technologiích záleží i v domácnostech, a proto společnost CTZ připravuje projekty, zaměřené na modernizaci a energetické úspory.

Energie, které budou distribuovány do bytových domů, budou vyráběny kogeneračním způsobem. Základ systému tvoří samostatná vysoce účinná kogenerační jednotka (KGJ) vyrábějící elektřinu ze zemního plynu. Při výrobě elektřiny vzniká teplo, které je jako vedlejší produkt dále využito pro vytápění. Výroba elektřiny ze zemního plynu kogeneračním způsobem je šetrná vůči životnímu prostředí a nemá žádné negativní dopady na své bezprostřední okolí. Díky kogeneraci, tedy kombinované výrobě elektřiny a tepla, se ušetří přes 20 % paliva a tím se významně snižují emise znečišťujících látek v okolí, především CO2 a SO2.  Jednotka bude napojena na dispečink společnosti CTZ s nepřetržitým provozem 24 hodin. CTZ vybudovala nejenom část rozvodů, ale vybaví každý z bytových domů výměníkovou stanicí, jejíž provoz bude kompletně zajišťovat. Majitelé bytů si tak ušetří komplikace a výdaje spojené s údržbou a revizemi nebo budoucí výměnou technologie, jako je tomu například u domovních kotelen.

Obyvatelé Q.City budou moct díky spolupráci ST development a CTZ řešit všechny své záležitosti ohledně energetických služeb u jednoho lokálního dodavatele.

Limit pro prašný spad nebyl překročen

16. 4. 2019

Měření_prašnosti_2

V měsíci říjnu 2018 byl ve společnosti CTZ zahájen provoz Mlžné stěny. Výstavba Mlžné stěny i Zelené stěny byla realizována za účelem snížení prašnosti skládky a pro zlepšení životního prostředí především v lokalitě Na Zápovědi. Instalovaná technologie byla během provozu neustále sledována, vyhodnocována a optimalizována.

V průběhu měsíce února a března 2019 společnost realizovala měření prašnosti. Měření prováděl Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most a probíhalo na 3 místech současně. Dvě stanoviště byly za Mlžnou stěnou a jedno v ulici Na Zápovědi. Byly zaznamenávány tyto povětrnostní podmínky – teplota, rychlost a směr větru, srážky a samozřejmě také manipulace na skládce. Z výsledků měření vyplývá, že maximální přípustný depoziční limit pro prašný spad 12,5 g.m-2 nebyl v žádném z měřících míst překročen. Na dvou měřených místech jeho hodnoty dokonce dosahují pouze polovičních hodnot uvedeného limitu. I když je měření pouze informativní dokazuje, že limity pro prašný spad nejsou překračovány.  

Pro názornost je přiložen snímek rozmístění měřících stanovišť a tabulka naměřených hodnot:

Měřící místo              Prašný spad [g.m-2.(30dní)-1]

M1                                    3,7

M2                                  6,0

M3                                   5,4

Měření_prašnosti

Plánujeme nový projekt

9. 4. 2019

dar4

Již mnoho let spolupracuje společnost CTZ se Základní školou a Mateřskou školou Uherské Hradiště, Šafaříkova. Do školy společnost dodává nejenom teplo a teplou vodu, ale pomáhá při organizaci Sportovních her speciálních škol. Ty se konají každoročně na Městském atletickém stadionu.

Společnost CTZ přispívá škole drobnými dárky, které dělají radost, ale i finančním darem. Společně plánujeme i další projekty.

Viz. odkaz na zprávu uveřejněnou na stránkách školy.
Poděkování sponzorům

Plesová sezona roztančila město Uherské Hradiště, společnost CTZ byla při tom.

4. 4. 2019

Ples 2019 foto 2

XXVIII. Reprezentační ples města Uherské Hradiště, Ples seniorů, Ples ZŠ UNESCO, Skautský ples a Knihovnický taneční vínek. To jsou kulturní události, které nabízely bohatý kulturní i společenský program a na nichž jste mohli vidět logo společnosti CTZ.

Příjemné prostředí, vyzdobené sály, krásné melodie, to všechno dohromady dává lidem při plesu zapomenout na každodenní starosti. Ať už to byly starosti hospodářské, pracovní, studijní nebo rodinné, všechny zůstaly venku za dveřmi sálů, v nichž se tancovalo. Ve slovácké metropoli taneční parket zaplnili mladí i senioři. Při plesovém vyzvání k tanci jim hrála cimbálovka i skvělé hudební skupiny. Nechyběly ani ochutnávky vína, zábavný fotokoutek a hodnotná tombola.

Věcné ceny do tomboly, kterými společnost uvedené plesy podpořila, byly poděkováním zákazníkům za projevenou důvěru. Věříme, že výherce potěšily a budou milou vzpomínkou na prožitý večer.

UPOZORNĚNÍ NA PŘERUŠENÍ DODÁVEK TEPLA A TEPLÉ VODY

7. 2. 2019

Vážení odběratelé,

dne  26. 2. 2019, od 8:00 do 18:00 hodin, bude v níže uvedených objektech probíhat přerušení dodávek tepla a teplé vody, z důvodu dokončení modernizace kotelny.

Uvedená doba odstávky je doba maximální – naši zaměstnanci vždy dělají vše pro to, aby byla provedena v co nejkratším termínu a námi nabízený komfort služeb spojený s dodávkou tepla a teplé vody, byl co nejdříve obnoven.

Žádáme předsedy bytových domů, aby na tuto skutečnost upozornili obyvatele domu a současně toto sdělení co nejdříve vyvěsili ve vstupních prostorách domů.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Ing. Kamil Ondra

jednatel společnosti CTZ s.r.o.

Odstávka se týká těchto odběrných míst:

 • ZŠ Větrná 1063
 • Sadová 1477-1480
 • Sadová 1025-1026
 • Sadová 1029-1031
 • Sadová 1032-1033
 • Sadová 1034-1035
 • Sadová 1036-1037
 • Nad Špitálkami 1027-1028
 • Nad Špitálkami 1040-1041
 • Nad Špitálkami 1038-1039
 • Jabloňová 433
 • Jabloňová 457
 • Jabloňová 487 (Sadská – blok D)
 • Trnková 428-430

 

Ceny tepelné energie pro rok 2019

18. 12. 2018

platné od 1. 1. 2019

Úroveň předání Cena bez 15 % DPH/GJ
Na výstupu ze sekundárního rozvodu (z horkovodu) 485,00 Kč
Na výstupu z objektové předávací stanice (z OPS) 545,00 Kč

 

Vývoj ceny tepla ovlivňují vnější vstupy, které se v posledních několika letech výrazně navýšily (uhlí a povolenky na emise skleníkových plynů) a které jsou stěžejní pro výrobu. Společnost CTZ reaguje na tento negativní vývoj trhu investicemi do zefektivňování výroby tepla a modernizace provozu. Rovněž investovala do ekologizace zdroje, což přinese výrazné snížení emisí a čistější ovzduší ve městě.

Díky těmto investicím se teplárně daří udržet ceny na celorepublikovém průměru. Ceny tepla v roce 2019 se oproti roku 2018 zvyšují přibližně o 4 %.

Výdaje průměrné čtyřčlenné domácnosti s roční spotřebou 25 GJ se tak za vytápění a ohřev teplé vody zvýší zhruba o 55,– Kč za měsíc.

Odstávka

V současné době neprobíhá žádná odstávka a není hlášená žádná porucha .

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink
605 285 109 (nepřetržitě)

Obchodní oddělení
572  552 893

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.