Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

CTZ s.r.o. zásobuje tepelnou energií domácnosti, průmyslové subjekty i odběratele z terciární sféry na území města Uherské Hradiště již od roku 1966. Od roku 2009 je společnost také výrobcem elektrické energie, která je vyráběna pomocí parní protitlaké turbíny.

Více informací

UPOZORNĚNÍ NA PŘERUŠENÍ DODÁVEK TEPLA A TEPLÉ VODY

7. 2. 2019

Vážení odběratelé,

dne  26. 2. 2019, od 8:00 do 18:00 hodin, bude v níže uvedených objektech probíhat přerušení dodávek tepla a teplé vody, z důvodu dokončení modernizace kotelny.

Uvedená doba odstávky je doba maximální – naši zaměstnanci vždy dělají vše pro to, aby byla provedena v co nejkratším termínu a námi nabízený komfort služeb spojený s dodávkou tepla a teplé vody, byl co nejdříve obnoven.

Žádáme předsedy bytových domů, aby na tuto skutečnost upozornili obyvatele domu a současně toto sdělení co nejdříve vyvěsili ve vstupních prostorách domů.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Ing. Kamil Ondra

jednatel společnosti CTZ s.r.o.

Odstávka se týká těchto odběrných míst:

 • ZŠ Větrná 1063
 • Sadová 1477-1480
 • Sadová 1025-1026
 • Sadová 1029-1031
 • Sadová 1032-1033
 • Sadová 1034-1035
 • Sadová 1036-1037
 • Nad Špitálkami 1027-1028
 • Nad Špitálkami 1040-1041
 • Nad Špitálkami 1038-1039
 • Jabloňová 433
 • Jabloňová 457
 • Jabloňová 487 (Sadská – blok D)
 • Trnková 428-430

 

Ceny tepelné energie pro rok 2019

18. 12. 2018

platné od 1. 1. 2019

Úroveň předání Cena bez 15 % DPH/GJ
Na výstupu ze sekundárního rozvodu (z horkovodu) 485,00 Kč
Na výstupu z objektové předávací stanice (z OPS) 545,00 Kč

 

Vývoj ceny tepla ovlivňují vnější vstupy, které se v posledních několika letech výrazně navýšily (uhlí a povolenky na emise skleníkových plynů) a které jsou stěžejní pro výrobu. Společnost CTZ reaguje na tento negativní vývoj trhu investicemi do zefektivňování výroby tepla a modernizace provozu. Rovněž investovala do ekologizace zdroje, což přinese výrazné snížení emisí a čistější ovzduší ve městě.

Díky těmto investicím se teplárně daří udržet ceny na celorepublikovém průměru. Ceny tepla v roce 2019 se oproti roku 2018 zvyšují přibližně o 4 %.

Výdaje průměrné čtyřčlenné domácnosti s roční spotřebou 25 GJ se tak za vytápění a ohřev teplé vody zvýší zhruba o 55,– Kč za měsíc.

Dodávky tepla a teplé vody na sídlišti Východ byly 30. 11. od 6:00 hodin obnoveny

30. 11. 2018

Díky mimořádnému nasazení  realizační firmy a našich servisních pracovníků, kteří prováděli práce bez přerušení, se podařilo ukončit odstávku v předstihu.

V ulicích, v nichž probíhala odstávka tepla a teplé vody, budou do schránek distribuovány rodinné vstupenky do Aquaparku, jako omluva za snížení komfortu dodávek.

Děkujeme všem odběratelům za trpělivost

Přerušení dodávek tepla a teplé vody v lokalitě Východ

23. 11. 2018

Teplárna CTZ připravuje ve dnech 29. 11. – 30. 11.2018 odstávku tepla a teplé vody v lokalitě Východ. Tato odstávka se bude týkat 13 bytových domů a ZŠ a MŠ Větrná. Důvodem je napojení bytových domů na teplovodní potrubí a rozvody elektřiny.

CTZ společně se zhotovitelem akce hledala takové technické řešení prací na připojení, aby přerušení bylo časově co nejkratší. Původní harmonogram prací počítal s napojením nového teplovodního potrubí koncem léta 2018. Bohužel, již v průběhu stavebního řízení došlo ke komplikacím a společnost ve snaze vyhovět vzneseným požadavkům byla nucena několikrát změnit trasu teplovodu. Byly to připomínky obyvatel na umístění trasy teplovodu, odboru životního prostředí na zachování stávajících vzrostlých stromů a splnění podmínek pro křížení sítí. Tím došlo ke zdržení vydání stavebního povolení a oddálení počátku realizace. Nyní probíhá závěrečná část projektu, zahrnující i rekonstrukci části stávajícího páteřního řádu z plynové kotelny v délce cca 30 m, aby mohlo dojít k připojení nových odběrných míst.

Na odstávku byli odběratelé upozorněni ihned po odsouhlasení termínu s dodavatelem a v návaznosti na postupující stavební práce. Vzhledem k objemu a složitosti prací, není možné provést realizaci v kratším čase. Přerušení dodávek, v délce přibližně 1,5 dne, v sobě zahrnuje i určitou rezervu pro případ výskytu nenadálé situace. Pokud půjde všechno bez komplikací, budou dodávky obnovovány postupně v průběhu pátečního odpoledne.

Společnost CTZ si uvědomuje, že s ohledem na klimatické podmínky způsobí svým odběratelům nepříjemnosti a omezí komfort, který je jim standardně poskytován. Vedení společnosti ubezpečuje odběratele, že dělá maximum pro to, aby přerušení dodávek trvalo co nejkratší možnou dobu.

Omlouváme se za komplikace s tím spojené a děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ NA PŘERUŠENÍ DODÁVEK TEPLA A TEPLÉ VODY

22. 11. 2018

Vážení odběratelé,

ve dnech  29. 11. 2018 od 13:00 hodin a 30. 11. 2018 do 22:00 hodin bude v níže uvedených objektech

probíhat přerušení dodávek tepla a teplé vody, z důvodu připojování teplovodního potrubí pro novou bytovou výstavbu. 

Omlouváme se za možné komplikace a děkujeme za pochopení.

Ing. Kamil Ondra

Jednatel společnosti CTZ s.r.o.
 

Odstávka se týká těchto odběrných míst:

 • ZŠ Větrná 1063
 • Sadová 1477-1480
 • Sadová 1025-1026
 • Sadová 1029-1031
 • Sadová 1032-1033
 • Sadová 1034-1035
 • Sadová 1036-1037
 • Nad Špitálkami 1027-1028
 • Nad Špitálkami 1040-1041
 • Nad Špitálkami 1038-1039
 • Jabloňová 433
 • Jabloňová 457
 • Trnková 428-430
 • Sadská – blok D

Teplárna pořádala Den otevřených dveří

5. 11. 2018

IMG_20181024_161412

Stalo se již tradicí, že uhersko-hradišťská teplárna zase po roce otevřela své brány veřejnosti. Umožnila tak svým zákazníkům, a nejenom jim, vidět na vlastní oči, jak se teplo „dělá“ a poznat co se děje, než dorazí až do jejich domovů.

Návštěvníci mohli vidět výrobní technologii a prohlédnout si téměř všechny prostory v teplárně

 – kotelnu, úpravnu vody, strojovnu, výměníkovou stanici, dispečink, trafostanici i elektrickou parní turbínu. Prohlídka byla doprovázena odborným výkladem a všechny zvídavé dotazy byly zodpovězeny. Na návštěvníky čekaly i novinky – Mlžící stěna a silo na vápenec.

Každoročně se akce zúčastňují i děti a tak byl program zaměřen i na ně. Vydovádět se mohly na skákacím hradu nebo se zastavit na zábavné show. Domů děti odcházely s pomalovanými obličeji, tetovacími obrázky na rukou a nafukovacími balonky s logem maskota teplárny – Uhlíka. Nechyběla ani prezentace elektrokol a ukázka práce kováře.

Na viděnou s vámi, našimi zákazníky, se opět těšíme i příští rok.

 Více fotografií najdete v galerii

 

Reportáž ze Dne otevřených dveří najdete i na stránkách Televize TVS

Odstávka

V současné době neprobíhá žádná odstávka a není hlášená žádná porucha .

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink
605 285 109 (nepřetržitě)

Obchodní oddělení
572  552 893

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.