Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Odběratelé tepla v Uherském Hradišti nepoznali odstavení centrálního zdroje tepelné energie.

Po ukončení topné sezony byl odstaven zdroj v Mařaticích.  Pravidelná prohlídka a nutné opravy na začátku června však nijak nezasáhly do komfortu zákazníků. Společnost totiž již v průběhu roku provedla úpravy na plynové kotelně K1 ve Štěpnicích a získala tak náhradní zdroj, který zajistil v době odstávky dodávku teplé užitkové vody pro zákazníky ve městě.

Důvodem pravidelné odstávky zdroje v Mařaticích jsou nutné opravy staršího a údržba nového zařízení, které dodává tepelnou energii a teplou vodu pro obyvatele a průmyslové objekty v Uherském Hradišti.

Topnou sezonu společnost hodnotí kladně. CTZ má za sebou topnou sezonu s bezproblémovým provozem nového hnědouhelného kotle K4 o výkonu 8 MWt a nového turbogenerátoru o výkonu 1 MWe. Cílem posílení zdrojové základny bylo stále větší množství odběratelů, připojujících se na soustavu centrálního zásobování teplem. K výrobě tepelné energie využívá CTZ s.r.o. uhlí (hruboprach). Vzhledem k tomu je cenová relace dodávané tepelné energie pod úrovní tepla vyrobené z jiných zdrojů a dodávka tepla ze společnosti je v popředí ekonomického zájmu odběratelů.

Novými odběrateli koncem roku 2009, tzn. na začátku topné sezóny, se stali například bytové domy v bývalých kasárnách a Základní škola Unesco, kteří mají za sebou bezproblémový provoz dodávky tepla a teplé vody.

Provoz zásobování teplem byl v proběhlé topné sezoně důkladně prověřen, jelikož letošní chladné jaro způsobilo, že ukončení topné sezóny proběhlo až 25. května 2010. CTZ s.r.o. se snažila vyjít vstříc všem odběratelům a v sychravých květnových dnech zajišťovala dodávku tepla, která přispěla ke spokojenosti zákazníků.

(tisková zpráva ze dne 17.6.2010 ve formátu PDF)

Odstávka

V současné době neprobíhá žádná odstávka a není hlášená žádná porucha .

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink
605 285 109 (nepřetržitě)

Obchodní oddělení
572  552 893

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.