Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

CTZ s.r.o. zásobuje tepelnou energií domácnosti, průmyslové subjekty i odběratele z terciární sféry na území města Uherské Hradiště již od roku 1966. Od roku 2009 je společnost také výrobcem elektrické energie, která je vyráběna pomocí parní protitlaké turbíny.

Více informací

Odběratelé tepla v Uherském Hradišti nepoznali odstavení centrálního zdroje tepelné energie.

Po ukončení topné sezony byl odstaven zdroj v Mařaticích.  Pravidelná prohlídka a nutné opravy na začátku června však nijak nezasáhly do komfortu zákazníků. Společnost totiž již v průběhu roku provedla úpravy na plynové kotelně K1 ve Štěpnicích a získala tak náhradní zdroj, který zajistil v době odstávky dodávku teplé užitkové vody pro zákazníky ve městě.

Důvodem pravidelné odstávky zdroje v Mařaticích jsou nutné opravy staršího a údržba nového zařízení, které dodává tepelnou energii a teplou vodu pro obyvatele a průmyslové objekty v Uherském Hradišti.

Topnou sezonu společnost hodnotí kladně. CTZ má za sebou topnou sezonu s bezproblémovým provozem nového hnědouhelného kotle K4 o výkonu 8 MWt a nového turbogenerátoru o výkonu 1 MWe. Cílem posílení zdrojové základny bylo stále větší množství odběratelů, připojujících se na soustavu centrálního zásobování teplem. K výrobě tepelné energie využívá CTZ s.r.o. uhlí (hruboprach). Vzhledem k tomu je cenová relace dodávané tepelné energie pod úrovní tepla vyrobené z jiných zdrojů a dodávka tepla ze společnosti je v popředí ekonomického zájmu odběratelů.

Novými odběrateli koncem roku 2009, tzn. na začátku topné sezóny, se stali například bytové domy v bývalých kasárnách a Základní škola Unesco, kteří mají za sebou bezproblémový provoz dodávky tepla a teplé vody.

Provoz zásobování teplem byl v proběhlé topné sezoně důkladně prověřen, jelikož letošní chladné jaro způsobilo, že ukončení topné sezóny proběhlo až 25. května 2010. CTZ s.r.o. se snažila vyjít vstříc všem odběratelům a v sychravých květnových dnech zajišťovala dodávku tepla, která přispěla ke spokojenosti zákazníků.

(tisková zpráva ze dne 17.6.2010 ve formátu PDF)

Odstávka

V současné době neprobíhá žádná odstávka a není hlášená žádná porucha .

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink
605 285 109 (nepřetržitě)

Obchodní oddělení
572  552 893

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.