Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

CTZ s.r.o. zásobuje tepelnou energií domácnosti, průmyslové subjekty i odběratele z terciární sféry na území města Uherské Hradiště již od roku 1966. Od roku 2009 je společnost také výrobcem elektrické energie, která je vyráběna pomocí parní protitlaké turbíny.

Více informací

CTZ s.r.o. oceněna Teplárenským sdružením ČR v soutěži „Projekt roku 2009“

Slavnostní vyhodnocení Projektů proběhlo při příležitosti Teplárenských dnů v Plzni. CTZ s.r.o. byla oceněna za projekt „Posílení zdrojové části společnosti CTZ s.r.o.“


„Společnost CTZ s.r.o. si velmi považuje ocenění uděleného ve velké konkurenci projektů teplárenských společností z celé republiky,“ komentuje cenu Projekt roku Ing. Pavel Konečný, jednatel společnosti, který ocenění v Plzni přebíral.

CTZ s.r.o. zahájila realizaci projektu „Posílení zdrojové části“ počátkem roku 2008, neboť se dlouhodobě potýkala s problémem nedostatku tepelného výkonu pro nově se připojující odběratele v Uherském Hradišti. Projekt byl dokončen koncem roku 2009 a má za sebou úspěšnou topnou sezonu.

Cílem projektu bylo posílení centrálního zdroje tepla Mařatice výstavbou nového hnědouhelného parního kotle K4 o výkonu 8 MWt a turbogenerátoru TG o výkonu 1 MWe k pokrytí zvýšené potřeby tepla z vlastního zdroje a současně zajištění výroby elektřiny pro vlastní spotřebu společnosti i dodávku do sítě, případně konečným spotřebitelům. „V Uherském Hradišti bylo nutné posílení zdroje z důvodu výstavby bytových domů a dále rekonstrukce objektů bývalých kasáren, v nichž rovněž vznikají bytové jednotky a podnikatelské prostory. Také zde probíhá výstavba průmyslové zóny Jaktáře, a tak se postupně zvyšuje počet odběratelů, kteří se připojují na soustavu centrálního zásobování teplem,“ komentují záměr projektu jednatelé společnosti Pavel Konečný a Petr Heincl. K výrobě tepelné energie používá CTZ s.r.o. uhlí (hruboprach). Vzhledem k tomu je cenová relace dodávané tepelné energie pod úrovní ceny tepla vyrobené z jiných zdrojů a dodávka tepla ze společnosti je v popředí ekonomického zájmu odběratelů.

Teplárenské sdružení České republiky je zájmovým sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství.  Bylo založeno v roce 1991 se záměrem podpořit podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií. Projekt roku vyhlašuje již od roku 2002.

tisková zpráva ze dne 25.4.2010 ve formátu PDF

Odstávka

V současné době neprobíhá žádná odstávka a není hlášená žádná porucha .

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink
605 285 109 (nepřetržitě)

Obchodní oddělení
572  552 893

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.