Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

V červenci a srpnu proběhly exkurze zastupitelů do technologických zařízení posuzovaných pro teplárnu Mařatice

V rámci přípravy přechodu na nový palivový mix teplárny Mařatice organizovala společnost CTZ ve spolupráci s městem Uherské Hradiště exkurze do energetických zařízení využívajících moderní technologie, které by mohly v teplárně Mařatice nahradit současné spalování hnědého uhlí.

Smyslem exkurzí bylo připravit zastupitele a jednotlivé zastupitelské kluby na jednání o modernizaci teplárny, které je plánováno na podzim tohoto roku. Vedle této osobní zkušenosti bude podkladem pro diskuzi o jednotlivých variantách modernizace teplárny studie Ústavu procesního inženýrství fakulty strojního inženýrství VUT Brno, která komplexně posoudí pět různých variant využití jiných paliv než doposud spalovaného hnědého uhlí.

VUT Brno posuzuje následující technologické varianty

  1. Náhrada kotlů na spalování hnědého uhlí moderními nízkoemisními kotli na zemní plyn,
  2. kombinace nízkoemisních plynových kotlů a kogeneračních jednotek, které kromě tepla vyrábějí i elektrickou energii,
  3. nízkoemisní plynové kotle a kogenerační jednotky doplněné o zařízení na energetické využití komunálního odpadu,
  4. zařízení na spalování biomasy a kalů z čistírny odpadních vod,
  5. stanice na výrobu bioplynu, kde by byl likvidován také biologicky rozložitelný komunální odpad. Bioplyn by byl spalován v plynových kotlích a kogeneračních jednotkách.

Zastupitelé a odborní pracovníci města, zástupci médií a zástupci petičního výboru, který organizoval petici proti dvěma z uvažovaných variant, si postupně prohlédli bioplynovou stanici EFG Rapotín, plynové kotle a kogenerační jednotky na zemní plyn v teplárnách Zásobování teplem Vsetín (varianty 1 a 2), zařízení na energetické využití odpadů TERMIZO v Liberci a teplárnu společnosti IROMEZ v Pelhřimově, která vyrábí teplo a elektřinu spalováním biomasy.

Harmonogram projednávání finální varianty modernizace

VUT Brno by mělo studii posuzující pět výše popsaných variant dokončit do konce září. V říjnu by měli zpracovatelé studie s jejími výsledky seznámit zastupitele města. Výslednou variantu vyberou majitelé společnosti CTZ, tedy společnost MVV Energie CZ a.s. a město Uherské Hradiště. Toto společné rozhodnutí pak musejí společníci ještě formálně potvrdit hlasováním na valné hromadě společnosti CTZ. To by se mělo stát do konce března příštího roku.

Reportáže o exkurzích zastupitelů byly uveřejněny na webových stránkách Uherského Hradiště a ve vysílání regionální televize TVS:

Odstávka

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst v Uherském Hradišti, dle smluvních podmínek.

 

 

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink
605 285 109 (nepřetržitě)

Obchodní oddělení
572  552 893

banner_mvv_online

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.