Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Výroba a dodávka tepla

Společnost CTZ s.r.o. je výhradním výrobcem a distributorem tepla v rámci Soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE) na území města Uherské Hradiště. Našimi zákazníky jsou domácnosti, průmysloví odběratelé a odběratelé v terciální sféře. Dlouhodobým cílem společnosti je udržení dosavadní pozice stabilního dodavatele tepla ve městě a získávání nových odběratelů.

Hlavním zdrojem pro výrobu tepla je uhelná teplárna v Mařaticích s instalovaným tepelným výkonem 18,35 MW. Jako záložní zdroje jsou k dispozici čtyři blokové kotelny s instalovaným tepelným výkonem 15,165 MW. V současnosti činí celkový tepelný výkon soustavy 33,515 MW.

Společnost rovněž spravuje a dodává tepelnou energii z osmi domovních plynových kotelen a to jako lokálních zdrojů pro dané objekty o celkovém instalovaném výkonu 1,317 MW. Obsluhu zajišťují pracovníci dispečinku společnosti CTZ s.r.o. nebo externí pracovníci, tj. zaměstnanci vlastníků objektů.

Schéma výroby tepla – obrázek

 

 

Odstávka

Topná sezóna je dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. od úterý 31. května 2022 oficiálně ukončena. Po tomto datu bude teplárna dodávat pouze teplou vodu.

 

 

 

 

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

banner_mvv_online

Jak se k nám dostanete?

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS

mvv-news-2022-04-banner