Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Studie VUT Brno o možnostech modernizace teplárny Mařatice je dokončena

Odborníci z VUT Brno, Ústavu procesního inženýrství, dokončili studii modernizace teplárny Mařatice v Uherském Hradišti. Výsledky studie dnes prezentovali zastupitelům Uherského Hradiště, novinářům a veřejnosti. Teplárnu Mařatice provozuje společnost CTZ s.r.o., jejímiž vlastníky jsou společnost MVV Energie CZ a.s. (50,96 %) a město Uherské Hradiště (49,04 %).

Jako dvě ekonomicky nejvýhodnější varianty modernizace teplárny studie vyhodnotila přechod na spalování zemního plynu v kombinaci se zařízením na energetické využití odpadu (ZEVO). Obě varianty se liší pouze počtem nových kogeneračních jednotek. Na třetím místě studie uvádí variantu spalování zemního plynu bez ZEVO (tři plynové kotle a tři nové kogenerační jednotky) a na čtvrtém místě výstavbu kotlů na spalování biomasy. Možnost výroby a spalování bioplynu byla pro potencionální nedostatek bioodpadu v blízkém regionu vyloučena.

Podle hlavního řešitele studie, doc. Ing. Martina Pavlase, Ph.D., jsou hlavními výhodami vítězné varianty (tři plynové kotle, dvě kogenerační jednotky a ZEVO) tyto:

  • nejnižší cena tepla pro spotřebitele,
  • zajištěná návratnost investic,
  • snížení závislosti vývoje ceny tepla pouze na jednom palivu,
  • vysoká šance získat dotaci z Modernizačního fondu,
  • vyřešení otázky likvidace komunálního odpadu v regionu po jeho zákazu skládkování,
  • významné snížení emisí skleníkových plynů,
  • možnost města Uherské Hradiště zpracovat i kaly z čistírny odpadních vod.

Jako rizika vítězné varianty studie uvádí dlouhý schvalovací proces spojený s výstavbou ZEVO, možnou budoucí změnu množství a složení zbytkového komunálního odpadu a tzv. NIMBY efekt, tedy nesouhlas části obyvatel města s výstavbou ZEVO.

Podle Ing. Kamila Ondry, jednatele společnosti CTZ, studie potvrdila předběžné výpočty, které výhodnost tohoto řešení ukazovaly. „Pokud společníci výběr varianty schválí, budeme schopni našim zákazníkům nabídnout nejnižší možné ceny tepla a do značné míry budeme nezávislí na budoucím vývoji ceny zemního plynu nebo na bezpečnosti jeho dodávek z Ruska. Kromě toho město získá jistotu, že nebude mít potíže s likvidací zbytkového komunálního odpadu po zákazu skládkování v roce 2030 a že poplatky za jeho likvidaci budou stabilní a přiměřené. Podle našich posledních informací Zlínský kraj neplánuje výstavbu centrální spalovny komunálních odpadů, protože nemá k dispozici teplárenskou soustavu, která by vyrobené teplo využila,“ říká Kamil Ondra.

Hlavní výtku vůči případné výstavbě ZEVO, kterou vznesli autoři petice, že ZEVO o velikosti vhodné pro Uherské Hradiště by díky své malé kapacitě nemuselo plnit nejpřísnější zákonné limity na emise, Kamil Ondra vyvrací: „Pokud bychom ZEVO stavěli, tak bychom využili nejmodernější technologie a k plnění těchto limitů bychom se zavázali.“

Společnost CTZ s.r.o. zásobuje tepelnou energií a teplou vodou domácnosti, průmyslové subjekty i odběratele z terciární sféry na území města Uherské Hradiště již od roku 1966. Od roku 2000 je společnost členem skupiny MVV Energie CZ. CTZ s.r.o. je také od roku 2009 výrobcem elektrické energie, která je vyráběna pomocí parní protitlaké turbíny.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie se sídlem v Mannheimu v Německu. Tři hlavní pilíře strategie MVV jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

Odstávka

Upozornění na přerušení dodávek teplé vody

 

Z důvodu realizace přeložky horkovodního potrubí na sídlišti Štěpnice (autobusová točna u lokality Nové Štěpnice) bude přerušena dodávka teplé vody.  Odstávku plánujeme v rozmezí od

28. 6. - 7:00 do 2. 7. 2021 - 18:00 hodin.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

 

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

banner_mvv_online

Jak se k nám dostanete?

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS

2021-04-mvv-news-banner

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.