Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Vyjádření k existenci zařízení CTZ s.r.o. v katastrálním území města Uherské Hradiště a Mařatice

(vedení tepelné sítě, komunikačního kabelu, objektové předávací stanice, regulační armatura, jímka apod.)

Pro úspěšné vydání vyjádření o existenci zařízení CTZ s.r.o. v konkrétním území a parcele, nacházející se v katastrálním území města Uherské Hradiště, na základě podané písemné žádosti došlé e-mailem nebo poštou do sídla CTZ s.r.o.,

musí být tato opatřena těmito náležitostmi:

a) mapový podklad – snímek katastrálního území s dotčenou parcelou a jejím číselným označením (např. z katastru nemovitostí s uvedením data vydání) v patřičném měřítku, v němž bude vyznačen zájmový prostor předmětu, pro který se žádá;
b) účel, pro který se žádá (např. stavba RD, přístavba, inženýrských sítí, rekonstrukce komunikace atd.);
c) přílohy (např. pověření žadatele od investora, stavebníka apod.);
d) kontaktní údaje žadatele (kromě úplné adresy také tel. spojení);
e) údaje z mapového podkladu a pod body b) až d) uvést do přiloženého formuláře.

Tyto podklady zašle žadatel na adresu sídla CTZ s.r.o. v listinné podobě současně s údaji souvisejícími s účelem předmětu činnosti, které uvede ve své žádosti.

Obdobně bude postupovat v případě elektronické pošty. Listinné mapové podklady oskenuje a vyplní formulář s relevantními údaji, které zašle výhradně na adresu:  zc.vv1619131166m@adj1619131166eh.li1619131166mitsa1619131166lv1619131166

Informace o existenci zařízení CTZ v daném území jsou podávány v listinné podobě na základě předložených podkladů žadatelem, a to buď poštou, nebo osobně jejich převzetím.

Odstávka

Ve dnech  27.4. od 7:00 h - 29.4.2021 do 19:00 h

budou přerušeny dodávky tepla a teplé vody z důvodu odstraňování poruchy u Zimního stadionu.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené komplikace. 

 

 

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink
605 285 109 (nepřetržitě)

Obchodní oddělení
572  552 893

banner_mvv_online

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.