Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

 

Cena tepla v Uherském Hradišti stoupne o 12,5 %.

Valná hromada schválila plán modernizace.

Společnost CTZ s.r.o. provozující teplárnu v Uherském Hradišti, zvýší cenu tepla pro příští rok o 12,5 %. Náklady na teplo tak pro rodinu v bytě o velikosti 3+kk stoupnou v průměru o 130 Kč měsíčně, a to včetně DPH. Nové ceny jsou platné od 1. 1. 2022.

Příčinnou růstu ceny tepla je podle jednatele společnosti CTZ, Ing. Kamila Ondry, růst ceny paliv. „Stoupla nám cena uhlí a hlavně zemního plynu, který využíváme k výrobě tepla a elektřiny v našich blokových plynových kotelnách,“ vysvětluje Kamil Ondra.

Společně s cenami tepla na příští rok schválila valná hromada společnosti CTZ i plán modernizace teplárny v městské části Mařatice a potvrdila tak rozhodnutí zastupitelstva města Uherské Hradiště přejít ze spalování uhelného prachu na spalování zemního plynu a komunálního odpadu v zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO).

Výsledná varianta modernizace musela získat souhlas obou společníků teplárny, tedy společnosti MVV Energie CZ a.s. a města Uherské Hradiště. Předseda představenstva MVV Energie CZ Jörg Lüdorf k hlasování řekl: „Rád jsem pro tuto variantu zvedl ruku. Je to jednoznačně nejlepší řešení, jak snižovat emise skleníkových plynů a jak zajistit alespoň částečnou nezávislost ve výrobě tepla a elektřiny na cenách a dodávkách zemního plynu. Je to výsledek dobré a dlouhodobé spolupráce s městem, které si velmi vážím.“

Podle schváleného harmonogramu bude podzim roku 2023 a jaro roku 2024 poslední topnou sezónou, kdy se bude v teplárně spalovat uhelný prach. Na podzim 2024 přejde teplárna na zemní plyn. Výstavba ZEVO by pak měla začít v roce 2027 a zahájení první dodávky tepla i z komunálního odpadu nejpozději v roce 2029. „Vzhledem k tomu, jak extrémně vzrostla letos cena zemního plynu, tak uděláme maximum, abychom ZEVO uvedli do provozu co nejdříve,“ říká Kamil Ondra.

Finálně schválená varianta modernizace teplárny Mařatice počítá s výstavbou tří plynových kotlů, jedné nové kogenerační jednotky na zemní plyn a zařízením na energetické využití odpadů s kapacitou 15 tisíc tun komunálního odpadu ročně. Součástí schválené varianty je již existující kogenerační jednotka umístěná v blokové kotelně ve Štěpnicích.

Celková plánovaná investice do modernizace teplárny činí 285 milionů korun bez dotací z Modernizačního fondu, o které bude společnost CTZ žádat. Pokud získá dotaci na výstavbu ZEVO, které patří mezi prioritní projekty podporované fondem, tak se celková investice sníží minimálně o 85 milionů korun (při dotaci ve výši 40 % investice, přičemž maximálně dosažitelná dotace je ve výši 60 %). Celkové náklady by mohla snížit i dotace na výstavbu plynových kotlů, ale ta mezi prioritní projekty Modernizačního fondu nepatří. 

 

Odstávka

Vzhledem k současnému vývoji

venkovních teplot,

dojde od úterý 10. května 2022

k přerušení dodávek tepla.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

banner_mvv_online

Jak se k nám dostanete?

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS

mvv-news-2022-04-banner