Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

CTZ s.r.o. zásobuje tepelnou energií domácnosti, průmyslové subjekty i odběratele z terciární sféry na území města Uherské Hradiště již od roku 1966. Od roku 2009 je společnost také výrobcem elektrické energie, která je vyráběna pomocí parní protitlaké turbíny.

Více informací

Tepelná energie

Společnost CTZ s.r.o. je výhradním výrobcem a distributorem tepla v rámci Soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE) na území města Uherské Hradiště. Našimi zákazníky jsou domácnosti, průmysloví odběratelé a odběratelé v terciální sféře. Dlouhodobým cílem společnosti je udržení dosavadní pozice stabilního dodavatele tepla ve městě a získávání nových odběratelů.

Hlavním zdrojem pro výrobu tepla je uhelná teplárna v Mařaticích s instalovaným tepelným výkonem 24,2 MW. Jako záložní zdroje jsou k dispozici čtyři blokové kotelny s instalovaným tepelným výkonem 17,6 MW. V současnosti činí celkový tepelný výkon soustavy 41,8 MW.

Společnost rovněž spravuje a dodává tepelnou energii z osmi domovních plynových kotelen a to jako lokálních zdrojů pro dané objekty o celkovém instalovaném výkonu 1,427 MW. Obsluhu zajišťují pracovníci dispečinku společnosti CTZ s.r.o. nebo externí pracovníci, tj. zaměstnanci vlastníků objektů.

Odstávka

V současné době neprobíhá žádná odstávka a není hlášená žádná porucha .

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink
605 285 109 (nepřetržitě)

Obchodní oddělení
572  552 893

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.