Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

CTZ s.r.o. zásobuje tepelnou energií domácnosti, průmyslové subjekty i odběratele z terciární sféry na území města Uherské Hradiště již od roku 1966. Od roku 2009 je společnost také výrobcem elektrické energie, která je vyráběna pomocí parní protitlaké turbíny.

Více informací

Vyjádření o existenci zařízení Centrálního tepelného zdroje s.r.o. v katastrálním území města Uherské Hradiště a Mařatice

(vedení tepelné sítě, komunikačního kabelu, objektové předávací stanice, regulační armatura, jímka apod.)

 

Pro úspěšné vydání vyjádření o existenci zařízení Centrálního tepelného zdroje, s.r.o. (dále jen CTZ)

v konkrétním území a parcele, nacházející se v katastrálním území města Uherské Hradiště, na základě podané písemné žádosti došlé e-mailem nebo poštou do sídla CTZ s.r.o.,

musí být tato opatřena těmito náležitostmi:

 

a) mapový podklad – snímek katastrálního území s dotčenou parcelou a jejím číselným

označením (např. z katastru nemovitostí s uvedením data vydání) v patřičném měřítku,

v němž bude vyznačen zájmový prostor předmětu, pro který se žádá;

 

b) účel, pro který se žádá (např. stavba RD, přístavba, inženýrských sítí, rekonstrukce komunikace atd.);

 

c) přílohy (např. pověření žadatele od investora, stavebníka apod.);

 

d) kontaktní údaje žadatele (kromě úplné adresy také tel. spojení);

 

e) údaje z mapového podkladu a pod body b) až d) uvést do přiloženého formuláře.

 

Tyto podklady zašle žadatel na adresu sídla CTZ s.r.o. v listinné podobě současně s údaji

souvisejícími s účelem předmětu činnosti, které uvede ve své žádosti. Obdobně bude postupovat v případě elektronické pošty (listinné mapové podklady oskenuje a vyplní formulář s relevantními údaji, které zašle výhradně na adresu: zc.vv1547800814m@adj1547800814eh.li1547800814mitsa1547800814lv1547800814).

 

Informace o existenci zařízení CTZ v daném území jsou podávány v listinné podobě

na základě předložených podkladů žadatelem, a to buď poštou, nebo osobně jejich převzetím.

Odstávka

V současné době neprobíhá žádná odstávka a není hlášená žádná porucha .

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink
605 285 109 (nepřetržitě)

Obchodní oddělení
572  552 893

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.