Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Vážení odběratelé,

7. 7. 2018

ve dnech 3. – 6. 9. 2018 bude v níže uvedených lokalitách a objektech probíhat odstávka teplé vody, z důvodu výměny opotřebovaných kulových uzávěrů v bytových domech. Jde o rozsáhlou a technologicky náročnou akci, při níž nebude bohužel možné zabezpečit dodávky tepla náhradními zdroji.

Cílem teplárny je přichystat se na další topnou sezonu a předejít tak možným havarijním stavům v zimním období, abychom mohli zabezpečit spolehlivé dodávky tepla a teplé vody i v další topné sezóně.

Předem se omlouváme za možné komplikace a děkujeme za pochopení.

Technologická odstávka se bude týkat těchto objektů a ulic:

Objekty: Kaufland, Sportoviště města, Zimní stadion, Sportovní hala, 1. FC (fotbalový stadion), Aquapark, ZŠ Sportovní 777, kino Hvězda, kino Mír, TESCO, Klub kultury (včetně Reduty, vinárny, a Jezuitská koleje), Víceúčelový dům Hradební (šestka), ZŠ UNESCO Hradební, Forschner, Schlote, Deokork.

Ulice: Města Mayen, Pastýrna, Slovácká, Studentské náměstí, Zelené náměstí, Štefánikova, Na Rybníku, 28. Října, Kollárova, Svatováclavská, Šafaříkova, Mánesova, náměstí Republiky, Průmyslová, Pod Svahy, maršála Malinovského.

Fandíme sportujícím dětem

15. 6. 2018

Již třetím rokem je společnost CTZ partnerem Sportovních a olympijských her dětí MŠ, s mezinárodní účastí, které probíhají na atletickém stadionu v Uherském Hradišti.

Celkem 120 dětí, z 20 mateřských škol, soutěží v běhu na 30 m, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem. Stejně jako na opravdových olympijských hrách i zde, se při zahájení zapaloval olympijský oheň a vypouštěly holubice míru. Podmračená obloha zaujetí a soutěživost dětí nijak neovlivnila. Všechny s velkým nasazením bojovaly o svoji první medaili v životě.

Společnost CTZ na akci zapůjčila skákací hrad, na kterém nadšené děti dováděly v přestávkách mezi jednotlivými soutěžemi.

sportovni_hry_MŠ_II

Pomoc dotekem

15. 6. 2018

Těch, kteří potřebují pomoc, je kolem nás stále dost. Ti, kteří mohou pomoci, jsou tady také.

Proto jsme se rozhodli, že pomůžeme obě dvě skupiny propojit. Společnost CTZ podpořila konání benefičního koncertu, jehož výtěžek bude věnován canisterapeutické organizaci Cantes, která pomáhá handicapovaným a má působnost v našem regionu.

Benefiční koncert „Pomoc dotekem“ se uskutečnil na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti a všechny účinkující kapely vystoupily bez nároku na honorář. Během odpoledne probíhaly ukázky práce se psy a canisterapie.

Topná sezóna ukončena

5. 6. 2018

Společnost CTZ oznamuje svým zákazníkům, že byla oficiálně ukončena centrální dodávka tepelné energie pro vytápění na území města Uherské Hradiště, v souladu s vyhláškou ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb.

Dle citované vyhlášky topné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Vytápění se ukončí v topném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě naroste nad +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty pod +13 °C pro následující dny.

Dodávka tepla byla dne 16.4. 2018 přerušena a od 31. května je topná sezona oficiálně ukončena.

Pokud dojde, mimo topnou sezonu, k výraznému poklesu teplot, teplárna je připravena zatopit i v průběhu letního období.

V případě individuálních požadavků na přitápění nebo změnu nastavení teplotního diagramu dle tepelných vlastností objektu, kontaktujte, prosím, dispečink –  tel: 605 285 109 (nepřetržitě) nebo napište vedoucímu rozvodů tepla V. Hejdovi, email: zc.vv1553491433m@adj1553491433eh.li1553491433mitsa1553491433lv1553491433, a zc.vv1553491433m@ztc1553491433. Konkrétní požadavky budou posouzeny jednotlivě dle technických a legislativních možností. Je však nezbytné, aby požadavky byly zasílány písemně a to odpovědným zástupcem vytápěného objektu.

Rádi bychom Vám poděkovali za to, že využíváte našich služeb a jste našimi zákazníky.

Vážíme si důvěry, kterou vkládáte do dlouhodobých dodávek tepla a věříme, že jste byli s našimi službami spokojeni.

 

Teplárna CTZ je na plnění přísnějších emisních limitů připravena

14. 5. 2018

Teplárna spaluje palivo s nižším obsahem síry a dosavadní emisní limity oxidů síry (SOx) dodržuje s rezervou. Zároveň se připravuje na plnění budoucích, ještě přísnějších emisních limitů, účinných od 20. prosince 2018.

V měsíci lednu byla dokončena investiční akce „Ekologizace kotelny CTZ s.r.o., Uh. Hradiště“. Technologie pro snížení emisí oxidů síry – tzv. „aditivace“, byla realizována v plném rozsahu a od února 2018 byly zahájeny provozní zkoušky.

„Instalované zařízení chemicky naváže síru na vápník a celá sloučenina je ve formě tuhých zbytků ekologicky likvidována. Tato opatření přinesou snížení emisí síry oproti současnému stavu zhruba o 40 %, protože k jejich zachycení dochází ještě před výstupem spalin do ovzduší“ říká Kamil Ondra, jednatel společnosti. Realizací projektu je teplárna připravena na splnění přísnějších emisních limitů, účinných od 20. prosince 2018 dle Zákona o ochraně ovzduší, což přispěje ke zlepšení životního prostředí na území města.

Projekt „Ekologizace kotelny CTZ s.r.o., Uherské Hradiště“ byl přihlášen do soutěže Projektů  Teplárenského sdružení ČR za rok 2017, kategorie „Snižování emisí znečišťujících látek ovzduší“.

foto_ekologizace_zdroje

Energie pro Q.City zajistí spolehlivý regionální dodavatel

25. 4. 2018

Na komplexu bytových domů Q.City se bude podílet teplárna CTZ. Spolupráce ST Development s tímto regionálním dodavatelem tepla a elektřiny se osvědčila už při výstavbě bytových domů Sluneční terasy I, II a III. „Jejich přístup, komunikace i odvedená práce byly perfektní, proto jsme velmi rádi, že obyvatelům Q.City bude dodávat jak teplo, tak i chytrou elektrickou energii,“ říká jednatel ST Development Petr Kvapil.

Partnerství s lokálním dodavatelem energií přináší několik výhod. Na rozdíl od velkých nadnárodních firem je CTZ nejen výrobcem a dodavatelem tepla, ale i investorem do rozvoje inženýrských sítí v našem regionu. „V rámci našeho partnerství postaví CTZ část rozvodů a vybaví každý z bytových domů výměníkovou stanicí, jejíž provoz bude kompletně zajišťovat. Majitelé bytů v Q.City si tak ušetří komplikace a výdaje spojené s údržbou a revizemi nebo budoucí výměnou technologie, jako je tomu například u domovních kotelen,“ vysvětluje Petr Kvapil a dodává: „ST Development, jako realizátor projektu Q.City, zapojuje místní firmy do všech svých projektů. Podporujeme tak rozvoj celého našeho regionu i v příštích letech.“.

 „S výrobou a distribucí energií na Uherskohradišťsku máme zkušenosti přes dvacet let. Zakládáme si na tom, že jsme pro naše zákazníky spolehlivým partnerem, který jim poskytuje kompletní, odborné služby za výhodné ceny a bez starostí. Naše chytrá energie je navíc šetrná k životnímu prostředí, což vnímáme jako další přínos pro celý region,“ potvrzuje Kamil Ondra, jednatel společnosti CTZ s.r.o.

Obyvatelé Q.City tak budou moct díky spolupráci ST Development a CTZ řešit všechny své záležitosti ohledně energetických služeb u jednoho lokálního dodavatele.

foto_QCity_jednatele

Odstávka

V současné době neprobíhá žádná odstávka a není hlášená žádná porucha .

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink
605 285 109 (nepřetržitě)

Obchodní oddělení
572  552 893

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.