Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

CTZ s.r.o. zásobuje tepelnou energií domácnosti, průmyslové subjekty i odběratele z terciární sféry na území města Uherské Hradiště již od roku 1966. Od roku 2009 je společnost také výrobcem elektrické energie, která je vyráběna pomocí parní protitlaké turbíny.

Více informací

Ochrana životního prostředí

Řídíme se heslem „Zodpovědná energie“.

Vážíme si zdravého životního prostředí, proto se k němu chováme citlivě, šetrně a s ohledem na budoucí generace. Svými aktivitami se snažíme naplňovat heslo „Zodpovědná energie“.

V trvalém provozu je tepelný zdroj společnosti s pěti kotli o celkovém výkonu 24,2 MW spalující hnědé uhlí, čtyři blokové kotelny o výkonu 17,6 MW a osm domovních kotelen o výkonu 1,427 MW na zemní plyn.

Výsledky autorizovaného měření emisí znečišťujících látek byly v souladu s legislativou a jsou prováděny v pravidelných intervalech, včetně domovních kotelen, jejichž výkon jednotlivě nepřesahuje 0,5 MW.

 

Ekologie

Tuhé znečišťující látky (TZL)

Společnost používá nejmodernější technologie na odprášení tuhých emisí a to tkaninovými filtry. Emisní limit je 150 mg/m3 TZL vypouštěných do ovzduší. Společnost CTZ s.r.o. dosahuje průměrné hodnoty 1,5 mg/m3.

Snížení prašnosti je ošetřeno odpopílkováním, kde se část popílku zavádí zpět do spalovací komory.

 

Oxid siřičitý SO2

Pro snížení emisních limitů oxidu siřičitého používá společnost pro spalování nízkosirnaté, aditivované uhlí.

Emisní limit je 2500 mg/m3. Společnost CTZ s.r.o. vypouští v průměru 375 mg/m3.

 

Oxid dusíku NO2

Emisní limit je 650 mg/m3. Společnost CTZ dosahuje průměrné hodnoty 64 mg/m3.

 

Oxid uhelnatý CO

Emisní limit je 400 mg/m3. Společnost CTZ dosahuje průměrné hodnoty 90 mg/m3.

Splnění emisních limitů pro NO2 a CO je zajištěno dokonalým spalovacím procesem.

Odstávka

V současné době neprobíhá žádná odstávka a není hlášená žádná porucha .

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink
605 285 109 (nepřetržitě)

Obchodní oddělení
572  552 893

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.