Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

CTZ s.r.o. zásobuje tepelnou energií domácnosti, průmyslové subjekty i odběratele z terciární sféry na území města Uherské Hradiště již od roku 1966. Od roku 2009 je společnost také výrobcem elektrické energie, která je vyráběna pomocí parní protitlaké turbíny.

Více informací

Nová „zelená stěna“ bude chránit proti prašnosti celoročně; s realizací začíná CTZ již letos na jaře

Společnost CTZ s.r.o. Uherské Hradiště nechala v rámci projektu „Regenerace zelené stěny“ vypracovat dendrologickou studii a následný projekt na realizaci snížení prašnosti skládky uhlí. Hned po vykácení několika vybraných stromů v březnu společnost nově vysadí 72 stromů a přes tisíc kusů dřevin. CTZ rovněž prověřuje možnost instalace tzv. mlžící stěny.

Projekt řeší výsadbu a revitalizaci izolační zeleně areálu společnosti CTZ s.r.o., která tvoří přirozenou bariéru mezi skládkou uhlí a obytnou zónou ulice Na Zápovědi. Z podrobného terénního průzkumu a dendrologické studie stávajícího vegetačního potenciálu vyplynul požadavek na odstranění ve většině případů přestárlých, poškozených nebo nebezpečných topolů. V první etapě dojde ke kácení jedenácti topolů v období vegetačního klidu od 4. do 31. března 2015, následně do čtyř až pěti let pak zbývajících šesti. Bezprostředně po odstranění nevhodné zeleně bude realizována nová výsadba.

CTZ nově vysází 72 kusů stromů včetně stálezelených jehličnanů (20 ks borovice lesní) a dále celkem 1 044 kusů nižších dřevin a keřů. Nová „zelená stěna“ tak bude podstatně širší a hustší než ta stávající a díky neopadavým dřevinám bude filtrační funkci navíc plnit celoročně. Stromy použité k výsadbě budou v maximálních výškách, které ještě umožňují jejich přesazování a zaručí jejich další zdravý vývoj a růst, což vytvoří maximální možnou filtrační schopnost při jejich výsadbě a ta se bude logicky jejich růstem dále zvyšovat.

Jako vhodné opatření, které sníží negativní dopad prašnosti skládky uhlí na obytnou zónu ulice Na Zápovědi, zvažuje CTZ také instalaci tzv. mlžící stěny v podobě mlžících jednotek. Principem fungování jednotek je vytvoření vodní mlhy na vysokootáčkových rozprašovacích kotoučích a její následné stržení a unášení proudem vzduchu z ventilátoru. V kombinaci se zelenou stěnou by pak zajistila vysokou účinnost ve snížení prašnosti skládky teplárny Mařatice.

————————————————————————–

Společnost CTZ s.r.o. zásobuje tepelnou energií a teplou vodou domácnosti, průmyslové subjekty i odběratele z terciární sféry na území města Uherské Hradiště již od roku 1966. Od roku 2000 je společnost členem skupiny MVV Energie CZ. CTZ s.r.o. je také od roku 2009 výrobcem elektrické energie, která je vyráběna pomocí parní protitlaké turbíny.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných společností s působností v patnácti městech České republiky, především na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto „Zodpovědná energie“. Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná (kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

– KONEC –

Tisková zpráva v .pdf

Odstávka

V současné době není hlášena odstávka dodávky ani neprobíhá odstraňování poruchy či havárie na výrobním a rozvodném zařízení tepelné energie. Dodávka tepla je realizována dle smluvních parametrů.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink
605 285 109 (nepřetržitě)

Obchodní oddělení
572  552 893

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.