Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

UPOZORNĚNÍ NA PŘERUŠENÍ DODÁVEK TEPLA A TEPLÉ VODY

7. 2. 2019

Vážení odběratelé,

dne  26. 2. 2019, od 8:00 do 18:00 hodin, bude v níže uvedených objektech probíhat přerušení dodávek tepla a teplé vody, z důvodu dokončení modernizace kotelny.

Uvedená doba odstávky je doba maximální – naši zaměstnanci vždy dělají vše pro to, aby byla provedena v co nejkratším termínu a námi nabízený komfort služeb spojený s dodávkou tepla a teplé vody, byl co nejdříve obnoven.

Žádáme předsedy bytových domů, aby na tuto skutečnost upozornili obyvatele domu a současně toto sdělení co nejdříve vyvěsili ve vstupních prostorách domů.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Ing. Kamil Ondra

jednatel společnosti CTZ s.r.o.

Odstávka se týká těchto odběrných míst:

 • ZŠ Větrná 1063
 • Sadová 1477-1480
 • Sadová 1025-1026
 • Sadová 1029-1031
 • Sadová 1032-1033
 • Sadová 1034-1035
 • Sadová 1036-1037
 • Nad Špitálkami 1027-1028
 • Nad Špitálkami 1040-1041
 • Nad Špitálkami 1038-1039
 • Jabloňová 433
 • Jabloňová 457
 • Jabloňová 487 (Sadská – blok D)
 • Trnková 428-430

 

Ceny tepelné energie pro rok 2019

18. 12. 2018

platné od 1. 1. 2019

Úroveň předání Cena bez 15 % DPH/GJ
Na výstupu ze sekundárního rozvodu (z horkovodu) 485,00 Kč
Na výstupu z objektové předávací stanice (z OPS) 545,00 Kč

 

Vývoj ceny tepla ovlivňují vnější vstupy, které se v posledních několika letech výrazně navýšily (uhlí a povolenky na emise skleníkových plynů) a které jsou stěžejní pro výrobu. Společnost CTZ reaguje na tento negativní vývoj trhu investicemi do zefektivňování výroby tepla a modernizace provozu. Rovněž investovala do ekologizace zdroje, což přinese výrazné snížení emisí a čistější ovzduší ve městě.

Díky těmto investicím se teplárně daří udržet ceny na celorepublikovém průměru. Ceny tepla v roce 2019 se oproti roku 2018 zvyšují přibližně o 4 %.

Výdaje průměrné čtyřčlenné domácnosti s roční spotřebou 25 GJ se tak za vytápění a ohřev teplé vody zvýší zhruba o 55,– Kč za měsíc.

Dodávky tepla a teplé vody na sídlišti Východ byly 30. 11. od 6:00 hodin obnoveny

30. 11. 2018

Díky mimořádnému nasazení  realizační firmy a našich servisních pracovníků, kteří prováděli práce bez přerušení, se podařilo ukončit odstávku v předstihu.

V ulicích, v nichž probíhala odstávka tepla a teplé vody, budou do schránek distribuovány rodinné vstupenky do Aquaparku, jako omluva za snížení komfortu dodávek.

Děkujeme všem odběratelům za trpělivost

Přerušení dodávek tepla a teplé vody v lokalitě Východ

23. 11. 2018

Teplárna CTZ připravuje ve dnech 29. 11. – 30. 11.2018 odstávku tepla a teplé vody v lokalitě Východ. Tato odstávka se bude týkat 13 bytových domů a ZŠ a MŠ Větrná. Důvodem je napojení bytových domů na teplovodní potrubí a rozvody elektřiny.

CTZ společně se zhotovitelem akce hledala takové technické řešení prací na připojení, aby přerušení bylo časově co nejkratší. Původní harmonogram prací počítal s napojením nového teplovodního potrubí koncem léta 2018. Bohužel, již v průběhu stavebního řízení došlo ke komplikacím a společnost ve snaze vyhovět vzneseným požadavkům byla nucena několikrát změnit trasu teplovodu. Byly to připomínky obyvatel na umístění trasy teplovodu, odboru životního prostředí na zachování stávajících vzrostlých stromů a splnění podmínek pro křížení sítí. Tím došlo ke zdržení vydání stavebního povolení a oddálení počátku realizace. Nyní probíhá závěrečná část projektu, zahrnující i rekonstrukci části stávajícího páteřního řádu z plynové kotelny v délce cca 30 m, aby mohlo dojít k připojení nových odběrných míst.

Na odstávku byli odběratelé upozorněni ihned po odsouhlasení termínu s dodavatelem a v návaznosti na postupující stavební práce. Vzhledem k objemu a složitosti prací, není možné provést realizaci v kratším čase. Přerušení dodávek, v délce přibližně 1,5 dne, v sobě zahrnuje i určitou rezervu pro případ výskytu nenadálé situace. Pokud půjde všechno bez komplikací, budou dodávky obnovovány postupně v průběhu pátečního odpoledne.

Společnost CTZ si uvědomuje, že s ohledem na klimatické podmínky způsobí svým odběratelům nepříjemnosti a omezí komfort, který je jim standardně poskytován. Vedení společnosti ubezpečuje odběratele, že dělá maximum pro to, aby přerušení dodávek trvalo co nejkratší možnou dobu.

Omlouváme se za komplikace s tím spojené a děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ NA PŘERUŠENÍ DODÁVEK TEPLA A TEPLÉ VODY

22. 11. 2018

Vážení odběratelé,

ve dnech  29. 11. 2018 od 13:00 hodin a 30. 11. 2018 do 22:00 hodin bude v níže uvedených objektech

probíhat přerušení dodávek tepla a teplé vody, z důvodu připojování teplovodního potrubí pro novou bytovou výstavbu. 

Omlouváme se za možné komplikace a děkujeme za pochopení.

Ing. Kamil Ondra

Jednatel společnosti CTZ s.r.o.
 

Odstávka se týká těchto odběrných míst:

 • ZŠ Větrná 1063
 • Sadová 1477-1480
 • Sadová 1025-1026
 • Sadová 1029-1031
 • Sadová 1032-1033
 • Sadová 1034-1035
 • Sadová 1036-1037
 • Nad Špitálkami 1027-1028
 • Nad Špitálkami 1040-1041
 • Nad Špitálkami 1038-1039
 • Jabloňová 433
 • Jabloňová 457
 • Trnková 428-430
 • Sadská – blok D

Teplárna pořádala Den otevřených dveří

5. 11. 2018

IMG_20181024_161412

Stalo se již tradicí, že uhersko-hradišťská teplárna zase po roce otevřela své brány veřejnosti. Umožnila tak svým zákazníkům, a nejenom jim, vidět na vlastní oči, jak se teplo „dělá“ a poznat co se děje, než dorazí až do jejich domovů.

Návštěvníci mohli vidět výrobní technologii a prohlédnout si téměř všechny prostory v teplárně

 – kotelnu, úpravnu vody, strojovnu, výměníkovou stanici, dispečink, trafostanici i elektrickou parní turbínu. Prohlídka byla doprovázena odborným výkladem a všechny zvídavé dotazy byly zodpovězeny. Na návštěvníky čekaly i novinky – Mlžící stěna a silo na vápenec.

Každoročně se akce zúčastňují i děti a tak byl program zaměřen i na ně. Vydovádět se mohly na skákacím hradu nebo se zastavit na zábavné show. Domů děti odcházely s pomalovanými obličeji, tetovacími obrázky na rukou a nafukovacími balonky s logem maskota teplárny – Uhlíka. Nechyběla ani prezentace elektrokol a ukázka práce kováře.

Na viděnou s vámi, našimi zákazníky, se opět těšíme i příští rok.

 Více fotografií najdete v galerii

 

Reportáž ze Dne otevřených dveří najdete i na stránkách Televize TVS

Odstávka

V současné době neprobíhá žádná odstávka a není hlášená žádná porucha .

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink
605 285 109 (nepřetržitě)

Obchodní oddělení
572  552 893

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.